Устағҷы


КРЕТОВ Владимир Константинович 

Хакасия Республиканың  спорт министрі

Чуртас чолы:

Тӧреен 16 майда 1947 чылда, Ағбанда.

Ӱгредии:

Пӧзік, Ағбандағы ӱгретчілер тимнеҷең хазна институды, (1969 г.)

Тоғыс салтарлары:

1965-1967 Ағбандағы 18-ҷі школаның физкультура ӱгретчізі.

1969 - Ағбандағы 18-ҷі школаның физика ӱгретчізі.

1969-1970 Совет Армиязында.

1971 Ағбандағы триктож тікчең фабрикада тоғыстағы гимнастика пӧлиинің инструкторы

1971-1984 Ағбандағы торгово-кулинарнай училищеде физкультура ӱгретчізі паза физвоспитание хоостыра директор орынҷызы

1984-1986 Томскта ДСО «Труд»-та спортча-ӱгредіг пӧлиинің устағҷызы,

1986-1987 Ағбанда ДСО «Спартак»-та устағҷы полып тоғынча,.

1987-1991 Областьта профсоюзтарның киреенде устағҷы орынҷызы (ВДФСО)

1991-1992 Областьта профсоюзтарның киреенде устағҷы полыбысча (ВДФСО) 

1992-2004 Ағбанда «Спартак» халых пірігізінің устағҷызы.

2004-2008 Директор  МОУ ДО «КДЮСШ»,

2008-2018 Директор МАУ  Ағбан, «Спорткомплекс «Саяны».

2018-2019 Тренер МБУ ДО, Ағбан  «СДЮСШОР ниик атлетикаҷа». 

Аарластығ аттар паза сыйыхтастар:

Национальнай спорт кӧрімнерінҷе спорт узы (1973); 

Россия Федерациязының физкультураҷа саблығ тоғынҷызы (1995),

«За заслуги перед Отечеством» II-ҷі степень медаль (2000);

ФСО «СПАРТАК»-та улуғ тоғыс апарған ӱчӱн Таңмалығ пічік (почётный знак) (2000).