Ӧнетiн тоғынҷылар тимнирi

2016

Хакас Республиканың спорт министерствозында хазна службазының позыдылған должностьты толдырарынаңар паза кадр резервін тӧстирініңер 19.01.2016 чылдағы 160№ чахығ

Хакас Республиканың спорт министерствозында хазна службазының позыдылған должностьты толдырарынҷа паза Хакас Республиканың «специалист» категориялығ должостьтың ӧӧн ӧмезінің хазна службазына кадр резервін тӧстирініңер Марығ иртерерініңер 19.01.2016 чылдағы чарлағ

Хакас Республиканың спорт министерствозының хойнындағы учреждениелерде істеніс законодательствозы толдырылчатханын 2016 чылдағы планнығ сыныхтағлар иртерердіңер планны чарадарынаңар чахығ

Хакас Республиканың спорт министерствозының хойнындағы учреждениелерде істеніс законодательствозы толдырылчатханын 2016 чылдағы планнығ сыныхтағлар иртерердіңер план

Хакас Республиканың спорт министерствозында хазна службазының позыдылған должностьты толдырарынаңар паза ол должностьха кадр резервін тӧстирініңер марығ салтарланынаңар чахығ

Хакас Республиканың спорт министерствозында хазна службазының позыдылған «спорт пӧлиинің пастығы» должностьты толдырарынаңар паза ол должностьха кадр резервін тӧстирініңер марығ салтарланынаңар ИСКІРІГ