Халых чӧп-пiрiгiстерi

1. Хакас Республиказындағы минспорт пӧлиине кiрчеткен ӱредiг учрждениелернi пос оңдайынҷа паалап кӧрҷең халых чӧп-пiрiгiзi

Учреждениелер тоғызының качествозын анда тоғынминчатханнар паалирынҷа Халых чӧбініңер тӧстег

Учреждениеде тоғынминчатханнарның Хакас Республикада физическай культурада паза спортта социальнай хабазығ пирчеткен учреждениелернің тоғызын анда тоғынминчатханнар паалирын иртiрер оңдай

Хакас Республикада физическай культурада паза спортта социальнай хабазығ пирчеткен учреждениелернің рейтингі

Хакас Республиканың Спорт министерствозының холындағы ӱгредіг учреждениелернің тоғызын учреждениеде тоғынминчатханнар паалир сурығларынҷа Халых чӧп чыылииның 10.02.2015 чылдаң протоколы

Хакас Республиканың Спорт министерствозының холындағы ӱгредіг учреждениелернің тоғызын учреждениеде тоғынминчатханнар паалир сурығларынҷа Халых чӧп чыылииның 10.12.2015 чылдаң протоколы

 

2. Республикадағы минспорт хойнындағы халых чӧп-пiрiгiзi

Чахығ № 160-185 22.12.2015 чылдаң «Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧп тӧстігінзер кірердіңер»

Чахығ № 800 24.06.2014 чылдаң «Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧптіңер»

Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧп чыылииның 1№ Протоколы

Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧптің 2014 чылдағы тоғызынаңар сан-пиріс

Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧптің 2015 чылға мероприятиелер планы

Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧптің 2015 чылдағы тоғызынаңар сан-пиріс

Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧптің 2016 чылға мероприятиелер планы

Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧп чыылииның 2016 чыл протоколы

Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧп чыылииның 30.05.2016 чылдағы протоколы

Хакас Республиканың Спорт министерствозындағы Халых чӧп чыылииның 02.06.2016 чылдағы протоколы

Палғалыс таңмалары. Халых чӧп