Хысхаҷахти мероприятиелердеңер

2017.07.14, 06:17

Саяногорск физкультурник Кӱнiне тимненiзiн 13-ҷi хати пастапча ниик атлетикаҷа чӱгӱрiзiнең.

2017.06.14, 16:05

Харатаста «Шахтёр» стадионда «Президент марығлары»-ның пайрамни азылғаны чарлал парды.

2017.05.26, 15:35

Эксперттер ӧмезi чыылып ГТО кӧрiмнерiнҷе наа кирексiнiстернi кирчелер.

2017.05.25, 15:19

ЦСП "Тея" адына маунтинбайкча первенство марығлары 3 июньға кӧзiрiл парды.

2017.05.25, 15:10

«Сибиряк» стадионда 2017 чылдағы футбол сезон араласчылары тоғазығларын иртiрер.

2017.05.03, 16:55

«Лига Сибири» баскетболҷа марығ 2004 чылда паза анаң соонаң тӧреен хыстар аразында «Ағбан» спорткомплексте полар.

2017.05.02, 15:27

Хакасияның минспорты пiстiң спортсменнернiң матлама чидiглерi хоостыра ӧнетiн тоғызығны 4 майда 11.00 час иртен Хакасияның спорт министерствозының туразында иртiрче.

2017.04.26, 19:27

29 апрельде 2017 чылда Ағбанда АУ РХ «Центр спортивной подготовки «Тёя» азых первенствозы иртер. «Шорт-трек» кöрiмi.

2017.04.19, 17:36

Хакасияда ЦСКА спортшколазы азылғанынға СМИ тоғынҷыларын, организаторларны, тренерлернi 2 чыл таниина хығыртча!

2017.04.07, 16:26

Килер субботада 8 апрельде Тӧӧ Пазында санаҷылар аразында Хакасия синiнде азых чемпионат (III-ҷi кизек) Россияның саблығ тренерiнiң В.В. Денщиковтың чарлаан сыйиина марығлар полар.

2017.04.07, 15:58

Иртчең кӱннерi: 12-15 апрель ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина», Ағбан.

2017.04.07, 15:46

14-15 апрель кӱннерiнде «Химик» спорткомплекс iстiнде Хакасияның азых чемпионады хазии хыстымнығ кiзiлер аразында пасталар.

2017.04.05, 16:00

12 апрельде ат спортынҷа Хакасия синiнҷе азых чемпионат чол алча 3 кӧрiм хоостыра. Марығларны ГАУ РХ "СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина" иртiрче.

2017.04.05, 15:58

ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва» Азых iзiктер кӱнiн 8 апрельде 10.00 частаң сығара иртiрче.

2017.04.04, 16:42

Килер субботада 8 апрельде Тӧӧ Пазында Хакасияҷа Республика синiнде санаҷылар аразында (III-ҷi кизек) Россияның саблығ тренерi Валерий Денщиковтың сыйиина марығлар полар.

2017.03.31, 16:06

1 апрельде 2017 чыл сезонының иреннер аразында Хакасия Республика синiнде волейболҷа финал марығлары полар.

2017.03.27, 17:05

ГАУ РХ «СШ по конному спорту им. А.А. Магдалина» араласчылары 27 марттаң 11 апрельге теере ӧнетiн спортча ӱгренiс-тимненiстерiн ирттерлер.

2017.03.27, 16:33

«Саналарға!» тiп 13-16 частығ оол-хыстар аразындағы сана чылҷаңнар первенствозының финал марығларына чарыдылған пресс-туры (30 март 2017ч).

2017.03.23, 15:06

25 марта МАУ «Спорткомплекс «Саяны»-да аар атлетикаҷа залында Хакасияның азых Кубогына пауэрлифтингче марығлар полар.

2017.03.23, 14:04

28 марттаң 3 апрельге теере Тӧӧ Пазында 13-16 частығ оол-хыстар аразында иртчеткен сана чылҷаңнарның марии полар, ол «Саналарға!» теен проекттiң финал араласчылары.