Спорт Хакасияда

2019.06.26, 14:41

22 июньда Ағбанда "Саяны" спортча туразында Хакасия синде пауэрлифтингче марығлар ирткен полған.

2019.06.26, 14:37

28-29 июнь кӱннерінде "Саяны" спортча туразында Республика синде ниик атлетикаҷа марығлар иртер.

2019.06.25, 14:32

20-23 июнь кӱннерінде Майкопта тиксі Россия синде самбоҷа марығлар космос-кии кӱстері аразында чемпионат полған.

2019.06.25, 14:26

Пӱӱн Хакасиядағы спортча министерствода 2019 чылдағы XXIX-ҷы тилекейҷе Хысхы универсиаданың таңмалары пиріл парған.

2019.06.24, 14:22

Наа тынағ сезон азарында Хакасия спорт министерствозының араласчылары полғаннар: Владимир Кретов, министрнің пастағы орынҷызы, Николай Ельчанинов, Хакасияның піріктірілген ӧмелерінің тимнир кіннің устағҷызы.

2019.06.21, 14:14

Хакасияның кӱресчізі Валерия Карамчакова Кидеркі чир синдегі марығларға тимненче.

2019.06.20, 14:10

Ол спортча чазыда футбол, волейбол, баскетбол ойыннарын иртірерге чарир полар.

2019.06.19, 20:34

Чебоксарыда 20 час читкелек хулахтаң уайан исчеткен чииттер аразында марығлар ирткен полған.

2019.06.19, 20:27

Пу нидиледе техникумда 481,482, 491 паза 492 группадағы студенттер «Физическая культура» ӱгредіг кӧрімінҷе дипломнай тоғыстарын кӧзіткеннер.

2019.06.18, 20:48

1-3 июнь кӱннерінде Ағбанда мылтых аттарынҷа марығлар Республика синінде ирткеннер.

2019.06.18, 20:44

14 июньда Харатаста Хакасия синде учахтар спортынҷа марығластар ирткен полған.

2019.06.17, 20:59

Хакасиядағы спорт министрі Владимир Кретов паза Хакасияның Ӏстіндегі киректернің министрі Андрей Кульков региондағы "Динамо" теен спортча халых пірігізінең чӧптезіг ит салдылар.

2019.06.13, 10:03

Ағбанда тиксi Россия синнiг "Россия чонының ынархас хаалағы" тiп мероприятие ирткен.

2019.06.11, 15:48

13-14 июнь кӱннерiнде "А.А. Магдалин адынаң аттар спортча школазында" аттар марии полар.

2019.06.11, 09:12

Олимпче тимнеглiг "ЦСКА-Хакасия" спортча школазында "Чемпионнарнаң хада чей" кибӀрлiг тоғазығ ирткен.

2019.06.10, 17:37

8 июньда С.З.Карамчаков адынаң спортча туразында иртеннер, ипчiлер аразында кӱресче марығлар ирткен полған.

2019.06.10, 17:32

7 июньда Харатаста "Шахтёр" стадионда "Президент марығлары" тiп тиксi Россияҷа иртчеткен ӱгренҷiлер аразында марығластар полған.

2019.06.10, 09:38

5-7 июнь кӱннерiнде Испаниядағы Понтеведра городта чиит ипчiлер аразында марығлар ирткеннер.