Спорт муниципалитеттерде

2018.09.17, 16:30

"Сибиряк" стадионда иреннер аразында футболҷа марығ республика синiнде ирткен.

2018.09.06, 15:58

"Шахтер-СУЭК" спорт ӧмезi - 2018 чылда иртiрiлчеткен сезонында иреннер аразындағы марығҷыларның чиңiсчiзi.

2018.08.27, 12:21

Культураҷа тынағ паркында велосипеднең чӧрерге чолыҷахтарны идер ӱчӱн аукцион иртiрiлген.

2018.08.22, 17:23

25-26 август кӱннерiнде Тӧӧ Пазындағы спорт кiнiнде Хакасия синҷе азых марығлар чылҷаң сана кӧрiмiнде иртер.

2018.08.21, 17:20

1 сентябрьда Саяногорскта город синiнде кiчiг футболҷа марығлар пасталыбысты.

2018.08.20, 16:57

"Баранка" теен олтырыхтығ сууҷах хыринда городты иптир оңдайлығ тыхтағ тоғыстары пасталабысты.

2018.08.15, 15:07

Физкультура кӱнiнде ирткен Спартакиадада аймахтағы аймах-пасха аал пiрiгiстерi араласхан.

2018.08.14, 15:16

11 августта, Физкультура кӱнiнде "Ағбан" спорткомплекс туразында физкультура тоғынҷылары аразында город синде пастағы Спартакиада ирттi.

2018.08.10, 14:28

Тиксi Россия синде иртчеткен "Спорт матырлары - олғаннарға" теен акция 78 регионда парча.

2018.08.10, 14:28

Тиксi Россия синде иртчеткен "Спорт матырлары - олғаннарға" теен акция 78 регионда парча.

2018.08.08, 13:59

11 августта СК "Абакан" туразында физкультура тоғынҷыларының спартакиадазы иртер.

2018.08.06, 13:41

Ағбанда футбол ойынҷылары Петр Кульшинің адын хумартхылап таныхтааннар.

2018.08.02, 16:08

4 августта "Саяны" теен спорткомлекс стадионында турнир иртер.

2018.07.16, 17:13

13-14 июль кӱннерiнде Кызыл городта хынып ойнапчатхан футбол араласчылары аразында марығлар ирткеннер.