Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2019.01.10, 17:04

"Саяны" меспектiг хоккейҷе спорт ӧмезi пӱӱн Хызылчардағы "Емельяново" аэропортсар чол сығыбыстылар.

2018.12.13, 17:07

14 декабрьда "В.П. Щедрухин адынаң дзюдоҷа кӱрес залында" 2005-2006 чылларда тӧреен чииттер аразында марығлар иртер.

2018.12.13, 17:01

"Пятница" газетаның тоғынҷызы меспектiг хоккейҷе пасталар сезон алнында ӧӧн тимнегҷiдең СССР-ның спорт узынаң Евгений Владимирович Ерахтиннең чоохтазығ полған.

2018.12.11, 17:27

11-12 декабрьда И.С.Ярыгин адынаң кӱрес туразында 2005-2007, 2008-2009 чылларда тӧреен чииттер аоазында марығластар иртер.

2018.12.04, 17:25

Тиксi Россияҷа синдегi грек-рим кӱрезиинҷе турнир РСФСР-ның саблығ тренерi И.М. Селетников адына чарлалған полған.

2018.11.30, 11:07

Дарья Прокопенко, Олимпче тимнег училищенiң студентказы, Ағбандағы "Калинка" олғаннар садында иртенгi зарядка иртiрген.

2018.11.28, 15:08

Михаил Мамаевтi тикi Россия синде дзюдоҷа марығларда 2-ҷi орын алған ӱчӱн "Лимоннығ чей" теен мероприятиеде алғыстадылар.

2018.11.26, 10:36

Паза пiр изере ойынында "Саяны" пазох уттыр салды Кемеровтағы меспектiг хоккейҷе устарына.

2018.11.22, 12:03

"Саяны" тiп стадион пус айғызынада меспектiг хоккейҷе спорт ӧмезi СМИ тоғынҷыларна паза кӧрiҷiлерге ӧнетiн азых тимненiстерiн кӧзiткеннер.

2018.11.16, 09:08

17 ноябрьда республикаҷа синде меспектг хоккейҷе турнир иртер.

2018.11.12, 16:58

9-11 ноябрьда Кемеров городта "Кузбасс" тiп спорт кiнiнде стол теннизiнҷе азых фестиваль ирткен.

2018.11.08, 14:58

9-11 ноябрь кӱннерiнде Новосибирскте грек-рим кӱрезиинҷе чоннар аразындағы синде кибiрлiг марығлар иртер.