Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары

2018.09.18, 17:28

14-16 сентябрь кӱннерiнде Северскте (Томск облазы) А.И. Чернышке чарыдылған регион синiнҷе азых марығлар грек-рим кӱрезиинҷе ирткен.

2018.09.14, 15:23

Техникумда пастағы курстағы студенттер аразында ниик атлетикаҷа марығлар тоозыл пардылар.

2018.09.13, 23:26

Евгений Тудвасовтың чиит ӱгренҷілері «Саяны-Подсинее» тіп спортча тимненізі ӧменең пуста марығластарға тимненчелер.

2018.09.11, 16:02

Понедельникте иртен "Саяны" спорт ӧмезi Хызылчарзар айғыдағы тимненiстерiне парғаннар.

2018.09.10, 16:54

Подсинее аалның стадионында мерчиктiг хоккейҷе чиит спортсменнер Евгений Тудвасов холында тимненiстерiн узаратчалар.

2018.08.21, 17:28

Подсинее аалда ӧнетiн тимнеглiг футболҷа чазыда арғыстас оңдайынаң марығлар ирткен.

2018.08.17, 16:32

Орджоникидзе аймағында ӧнетiн чыылығда "Ивановские озера" тiп адалчатхан кӧллернi хайраллир ӱчӱн наа парк тӧстепчелер.

2018.08.13, 14:48

10-11 август кӱннерiнде Республикадағы аттар спортының школазында марығлар азылған.

2018.08.09, 14:10

Ат чарызы иртер 10-11 август кӱннерінде А.А. Магдалина адынаң спортча школа кінінде.

2018.08.07, 13:52

«Горный кристалл» теен спортча хазых тилітчең кінде «Саяны-Энергия» ӧменің ойынҷылары тимненістерін алғытчалар.

2018.07.19, 14:30

29 июль - 1 август кӱннерiнде ВИЧ-ағырыға сынытағлығ акция тиксi Россия синде иртер.

2018.07.12, 12:04

"Кызыкульские просторы" теен спортча тiлег марығларында 200-че кiзi араласча. Килгеннер Минсуғдаң, Саяногорсктаң, Нымырттығдаң, Ағбан пилтiрiнең, Ағбаннаң, Кансктаң, Сустаң.

2018.07.11, 17:13

"ТехаС" теен Пiлӧ кӧл хазындағы тынағ орынны "Ирбис" тiп организация иптепче.