ХАБАРЛАР

2018.09.20, 17:19

9 сентябрьда харах оды уайн палалар школа-интернадында дартс марығлары ирт пардылар..

2018.09.19, 09:09

СФО синiнде ниик атлетикаҷа кросс марығларына чарыдылған чыылығ ирткен.

2018.09.18, 17:28

14-16 сентябрь кӱннерiнде Северскте (Томск облазы) А.И. Чернышке чарыдылған регион синiнҷе азых марығлар грек-рим кӱрезиинҷе ирткен.

2018.09.18, 17:22

20-23 сентябрь кӱннерiнде А.А. Магдалина адынаң ат спортының школазында тиксi Россия синҷе марығлар А.Магдалинге чарыдылып иртерлер.

2018.09.18, 17:14

2 паза 23 сентябрьда Ағбандағы тынағ паза культура паркында СФО синде ниик атлетикаҷа марығлар юниорлар аразында полар.

2018.09.17, 16:39

Ағбанда 21 час читкелек юниорлар аразында дзюдоҷа марығлар тоозылды.

2018.09.17, 16:30

"Сибиряк" стадионда иреннер аразында футболҷа марығ республика синiнде ирткен.

2018.09.14, 15:30

16-23 сентябрьда Бердскта стол теннизiнҷе тиксi Россияҷа турнир иртер, чарыдылча ол А.Г. Рштуни адына, СССР-ның спорт узына.

2018.09.14, 15:23

Техникумда пастағы курстағы студенттер аразында ниик атлетикаҷа марығлар тоозыл пардылар.

2018.09.13, 23:26

Евгений Тудвасовтың чиит ӱгренҷілері «Саяны-Подсинее» тіп спортча тимненізі ӧменең пуста марығластарға тимненчелер.

2018.09.13, 23:16

15 сентябрьда В.И. Щедрухин адынаң спортзалда (Ағбан, Чехова 76А) Хакасия синде дзюдоҷа марығлар иртер.