Харатаста “Олимп iзенiстерi» фестивальның финалы полар.

Спорт муниципалитеттерде
14 сентября 2017 г. в 09:15
Интернеттегi пос сом

Ӱртӱн айның 23-24 кӱннерiнде «Шахтёр» стадионда олғаннарның футболҷа фестивальының 2-ҷi этабы полар.

Пастағы чардығы ӱртӱн айның 1-19 кӱннерiнде ирт парған.

Программа хоостыра кӧрiл парған мероприятиелер:

- мерчик ойынынаң хада удурластығ эстафета;

- «Артых жонглёр», «артых дриблёр» марығлары;

- кiчiг футболҷа блиц-турнир;

23 сентябрьда 12 часта «Шахтёр» стадионда санға кiрiс санастары пасталар.