Единоборстволар школаның ӱгренҷiлерi Хакасияның ӱчӱн регионнар аразындағы турнирде харбазарлар.

Спорт Хакасияда
14 сентября 2017 г. в 15:59
Интернеттегi пос сом

Хакасияның грек-римҷе кӱресчiлер Томскссар параралар.

Хакасияның спорт ӧмезi 12 кiзiдең парар, оларны ӱс тренер апарар: Александр Худяков, Виталий Кутахин, Александр Мохов.

Чиңiсчiлерге ноябрь айда Россия синдегi марығларда аралазарға оңдай полар.