Техникумда «Пiс сын спорт ӱчӱн» акция пасталды.

Спорт Хакасияда
14 сентября 2017 г. в 16:05
Фото из открытых источников

Олимпче тимнеглiг училищенiң (техникумның) студенттерi, тоғынҷылары допингтең тоғыр программадаңар хоза пiлiс алып аларлар:

- пiлiс алып алған соонаң сыныхтағларны идiп пiлерге кирек;

- тоғынҷыларны закон хоостыра идiлген алызығларнаң таныстырҷаа пар;

- ӱгренiс ӧмелерiнде антидопиггтi хайди алҷаанаңар чоохтирлар, «Пiс сын спорт ӱчӱн» тема хоостыра класснай частар иртер.

Техникумда антидопингтеңер ӧнетiн стенд тимнеге сығарылар.