Хакасияның спортсменнерi регионда олаңай кӱресче марығлазарлар.

Спорт Хакасияда
14 сентября 2017 г. в 16:21
Интернеттегi пос сом

Хакасияның пiрiктiрiлген спорт ӧмезi олаңай кӱресче СФО марығларында араласча.

15-17 ӱртӱн ай (сентябрь) кӱннерiнде Байкал кистiндегi крайда Агинское улуғ аалда харбазарлар.

Хакасиядаң:

Карим Кольчиков

Дмитрий Боргояков

Геннадий Штыгашев

Азар Тюдешев

Тарас Чучунов

Ренат Танбаев

Андрей Кызынгашев

Владимир Челтыгмашев

 

Устағҷы Сергей Сарачинский. Таныхтирға кирек Кемеровада 16 час читкелек хыстар аразында СФО синiнҷе олаңай кӱресче марығлар парча.