Хакасияның спорт министрінің Валерий Денщиковтың Асхыс аймаанзар тоғыс чорығы (ВИДЕО)

Спорт ниме-ноолары Хакасияда
12 сентября 2016 г. в 11:35
Фото из открытых источников

Валерий Денщиков ирткен неделяда Асхыс аймаанда пӱдірілчеткен спорт объекттерінде пол пар килген.

Толдыразынаң Хакасияның Минспортының пресс-службазының видео ӱзігінде

Асхыста спорт ведомствозының устағҷызы «Афалина» бассейнін пӱдірчеткен подрядчиктернең тоғасхан.

 

 

Анаң делегация саналығ чылҷаң трассаның Хакасияның азых Чемпионадына тимдезін сыныхтаан. Ол Тӧӧ пазында пазағы неделяда пасталар.

 


Тоғыс чорығының халғанҷы чардығында саналығ кіннің кӧп функциялығ туразының пӱдіріг площадказында пол пар килгеннер, анда тура тӧзін салҷаң тоғыстар тоозал парир.

 


Асхыс — Пирікчул — Тӧӧ пазы чолны наачылап пастабысханнар.