Боградта гиря хапчаңнарның марии полған

Спорт муниципалитеттерде
27 декабря 2017 г. в 16:16
Интернеттегi пос сом

Марығлар СССР-ның спорт узы Владимир Волковха чарыдылғаннар..

Араласчылар саны 75 кiзее читкен. Килглееннер Ағбаннаң, Харатастаң, Сорсктаң, Ағбан  пилтiрiнең, Бородинодаң, Ширадаң, Ужурдаң. Чииттернiң паза улуғларның марығ кӧрiмнерi пасха полғаннар. 

Марығлар салтарлары

Ӧменiң салтарлары

1 орын - Харатас

2 орын - Сорск

3 орын - Бородино

Пос алынҷа салтарлар

Ооллар  2005 чылда тӧреннер

 35 кг

1 орын - Андрей Комоликов (Бородино)

2 орын - Данил Гринник (Бородино)

3 орын - Роман Пикулин (Харатас)

 45 кг

1 орын - Руслан Романенко (Сорск)

2 орын - Денис Колосветов (Сорск)

3 орын - Анатолий Аланов (Бородино)

свыше 45 кг

1 орын - Дмитрий Леденев (Харатас)

2 орын - Виктор Синенков (Бородино)

3 орын - Даниил Зенин (Бородино)

Хыстар 2005 чылда тӧреннер

 35 кг

1 орын - Екатерина Зевахова (Сорск)

 40 кг

1 орын - Диана Кокова (Шира)

2 орын - Елизавета Кайкова (Харатас)

3 орын - Юлия Смолкина (Сорск)

40 кг азынада

1 орын - Анжелика Сагалакова (Сорск)

2 орын - Динара Саива (Харатас)

Ооллар  2004-1999 гг.р.

 48 кг

1 орын - Фер Жибинов (Харатас)

2 орын - Александр Порахонько (Бородино)

3 орын - Вячеслав Волков (Шира)

 53 кг

1 орын - Александр Поликарпов (Бородино)

2 орын - Сергей Дулгеру (Харатас)

3 орын - Антон Торгунаков (Шира)

 58 кг

1 орын - Александр Озеров (Харатас)

2 орын - Максим Булатов (Сорск)

3 орын - Алексадр Бергер (Бородино)

 63 кг

1 орын - Никита Сиразиев (Шира)

2 орын - Васлий Горшунов (Шира)

3 орын - Никита Гребышев (Харатас)

 68 кг

1 орын - Максим Пикулин (Харатас)

2 орын - Константин Марочкин (Сорск)

3 орын- Александр Гринник (Бородино)

 73 кг

1 орын - Максим Гаврилин (Харатас)

2 орын - Алексей Сипатов (Шира)

3 орын - Максим Водин (Харатас)

свыше 73 кг

1 орын - Кирилл Филимонов (Харатас)

2 орын - Владимир Аланов (Бородино)

3 орын - Андрей Нечкин (Усть-Абакан)

Хыстар 2004-1999 чылларда тӧреннер

 48 кг

1 орын - Александра Топовская (Харатас)

2 орын - Елена Лалетина (Бородино)

3 орын - Юлия Мавлютова (Бородино)

 53 кг

1 орын - Юлия Войнова (Сорск)

2 орын - Анастасия Заика (Шира)

3 орын - Таисия Улич (Бородино)

 58 кг

1 орын - Алена Южанина (Шира)

2 орын - Анна Давыва (Усть-Абакан)

свыше 58 кг

1 орын - Юлия Турчанова (Сорск)

Иреннер

 68 кг

1 орын - Александр Марьясов (Шира)

2 орын - Никита Сиразиев (Шира)

3 орын - Горшунов Василий (Шира)

 78 кг

1 орын - Гольцер Дмитрий (Шира)

2 орын - Петр Геращенко (Шира)

3 орын - Андрей Нечкин (Усть-Абакан)

 85 кг

1 орын - Кирилл Жибинов (Харатас)

2 орын - Иван Редькин (Ужур)

3 орын - Александр Власов (Абакан)

85 кг азынада

1 орын - Алексей Кобцев (Абакан)

2 орын - Александр Володько (Абакан)

3 орын - Роман Рыдкин (Шира)

Ветераннар

1 орын - Николай Абдин (Шира)