2017 чылда "Ирбис" спортшколаның 10 килкiм чидии.

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
28 декабря 2017 г. в 11:56
Интернеттегi пос сом

"Ирбис" спортшколаның иң ӧӧн танығларын изере кӧзi пирерге кирек.

1. Италияда хазии уйа кiзiлернiң аразында стол теннизiнҷе марығлар ирткен. 

Толдыразынаң танызып алыңар мында.