Хакасия волейболисткалары Россия синдегi марыға чол азып алдылар.

Спорт Хакасияда
10 января 2018 г. в 17:10
Интернеттегi пос сом

Хакасияда тиксi Россия синдегi волейболҷа чарым финал марығлары тозыл парды.

Хакасияның спорт ӧмезi (устап парча Ирина Золотухина) чарым финал ойыннарында чиңiсчi полыбызып, амды март айда тиксi Россия синдегi финал марығларына чолын азып алды.

Толдыразынаң мында.