Саяногорскта кiчiг футболҷа турнирнiң чиңiсчiлерi пiлдiр пардылар.

Спорт муниципалитеттерде
11 января 2018 г. в 10:57
Интернеттегi пос сом

Кiчiг футболҷа Наа чыл ӱлӱкӱннерiне орта марығлар ирткен полған Саяногорскта.

"Спортнаң хада пурунғызыр" тiп президент гранты хоостыра иртiрiлген марығларда 2007-2008 чылда тӧреен олғаннар араласхан

Марығ салтарлары: 

1 орын – "Олимпик" (Минсуғ)

2 орын – "Борус I" (Саяногорск)

3 орын – "Сибиряк" (Харатас)

4 орын – "Алтай" (Хубачар)

5 орын – "Скиф" (Кызыл)

6 орын   – "Сибирь" (Кызыл)

7 орын – "Спартак" (Ағбан)

8 орын – "Борус II" (Саяногорск)

9 орын – "Клай" (Саяногорк)

Турнирнiң иң артых ойынҷыларына саналғаннар:

хана хадағҷызы – Егор Ященко ("Сибиряк")

арачылағҷы – Никита Савельев ("Олимпик")

апны ойынҷызы – Михаил Аев ("Алтай")

Бомбардир – Дмитрий Горлов  ("Борус I")

 

Толдыразынаң хығырыңар мында