Хакасиядағы дзюдо федерациязы азых тимнеглернi иртiрче.

Спорт муниципалитеттерде
11 января 2018 г. в 16:13
Интернеттегi пос сом

13 январьда Харатаста кӱрескее кiрҷее оңдайнаң азых харбас тимнеглерi иртер.

2002-2005 чылларда тӧреен хыстар-ооллар аразындағы кӱрес тимнеглерi "Сибиряк" теен спорт туразында иртер (Космонавттар орамазы, 32).

Пасталғаны: 16:30.

Хоза сурығларнаң тел. 89232164900 айланарға чарир.