«Саяны» - «Кузбасс-2» 12:1 паза 12:0 (СОМНАР, КӦРӀГ)

17 - 18 январь кӱннерiнде "Саяны" стадион айғызында "Саяны" паза "Кузбасс-2" спорт ӧмелерi аразында марығ полған.

17 январь

Мерчиктi кире сӱргеннер: Алексей Башарымов 1', 61',Егор Шицко 8',60',Евгений Ткачук 15', Иван Касаткин 21',Александр Казаков 39', Дмитрий Бутаков 43, Александр Захваткин 45', Руслан Гавричков 64',65',75'– «Саяны» Игорь Котляренко 58' – «Кузбасс-2» 

18 январь 

Мерчиктi кире сӱргеннер: Егор Шицко 2', 35', 38', 67', Александр Захваткин 6', 55', Сергей Лихачев 19', Олег Селиверсткин 37', Руслан Гавричков 86', Алексей Башарымов 89'- «Саяны».

Михаил Москаленко 49'(позының хаалхазынзар), Илья Бондин 81'( позының хаалхазынзар) - «Кузбасс-2»  

Марығ салтарлары: 

17 январьда:

«Енисей-2» - «Сибсельмаш-2»   7:2

«Восток» - «Байкал-Энергия-2»  6:1

«Саяны» - «Кузбасс-2»  12:1 

18 январьда.

«Енисей-2» - «Сибсельмаш-2»  5:1

 «Восток» - «Байкал-Энергия-2»  10:4

«Саяны» - «Кузбасс-2» 12:0