Хакасияның волейбол ойынҷылары Олимпче тимнег училищенiң (техникумның) сыйыхтарына марығласчалар.

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
28 февраля 2018 г. в 17:10
Интернеттегi пос сом

2-3 мартта волейболҷа кибiрлiг марығлар иртер.

Марығҷылар санында Хакасиядағы ӱгредiглiг учрждениелернiң ӧмелерi полар.

Ӧмеде, тiзең, 8 ойынҷы поларға кирек.

Иртiрҷең орыны: Ағбан, Пушкин орамазы - 190.

Пасталғаны - 10.00