Хакасияда Сибирь Кубогының марығлары суғ чӱсчең кӧрiмiнде полар.

Спорт муниципалитеттерде
1 марта 2018 г. в 17:22
Интернеттегi пос сом

Суғ чӱсчең "Ағбан" теен спорт туразының iстiнде 477 кiзi тиксi Сибирьдең марығда аралазарлар.

Тиксi Россия синдегi марығлар «Кубок Сибири» Ағбан городының устаҷызы сыйиина 1-3 март кӱннерiнде иртер. Анда 16 часха читiре хызыҷахтар аралазарлар.

Толдыразынаң хығырыңар пу страницада.