"Саяны" Россия синдегi марығларда мерчиктiг хоккейҷе кӱмӱс медаль адына турыстылар.

Мурманскта финалда тоғас парғаннар "Саяны" паза "Мурман".

Пастағы ойынында Хакасия ӧмезi 2:4 саннаң тоозыбысханнар.

"Мурман" - "Саяны" 4:2 (3:0)

Голларны киргеннр: Сергей Личачёв 52' (3:1), Александр Казаков 79' (4:2) - "Саяны"

Ф.Розвезев 7' (1:0), Э.Кондратьев 24' (2:0), Н.Гаврилов 43'(3:0), Ф.Розвезев 74' (4:1), - "Мурман"

 

Ӏкiнҷi ойын Хакасия ӧме саринда полған...

Ойының толдыра салтары - 5:4.

Андағ оңдайнаң "Саяны" тиксi Россия мариинда пӧзiк лига синiнде 2-ҷi орын алдылар.