Хакасияда сомҷылар марии иртер "Мин ӱн пирчем!"

Спорт муниципалитеттерде
13 марта 2018 г. в 17:15
Интернеттегi пос сом

18 мартта "Ӱн пирчем!" тiп сомнар марии полар.

Толдыразынаң танызып аларға пу страницада.