Велосипедисттер маунтинбайкча марығларда II-ҷi хати тоғастылар.

Спорт муниципалитеттерде
25 июня 2018 г. в 16:36
Интернеттегi пос сом

Тӧӧ Пазында маунтинбайкча спортшкола синде марығлар ирттi.

Араласчылар килгеннер Подсинее аалдаң паза Саяногорсктаң.

Прай 30-ча кiзi сарысхан.

Салтарларын кӧрерге мында.