Наталья Карпушева – Сибирь синдегi аттар мариинда аралазып (конкур кӧрiмi) чиңiсчi полыбысхан.

Спорт Хакасияда
9 июля 2018 г. в 09:28
Интернеттегi сом

4-7 июль кӱннерiнде Хызылчарда чииттер аразында Сибирь синiнҷе марығлар ирткен.

А.А. Магдалина адынаң ат чарызы спортшколазының араласчызы Наталья Карпушева Оливия солалығ адынаң хада конкур теен 2 кӧрiмiнде чиңiсчi полыбысхан.