Спортча тiлег кӧрiм мариинда Хакасия медальларға турысты.

"Кызыкульские просторы" теен марығда 200-че кiзi араласхан.

Килгеннер Минсуғдаң, Саяногорсктаң, Нымырттығдаң, Ағбан-пилтiрiнең, Ағбаннаң, Кансктаң, Сустаң...

Салтарларны кӧрiңер мында: