Михаил Аёшин Россия марығларында стол теннизiнҷе алтын паза кӱмӱс медальларға турысты.

Спорт Хакасияда
10 июля 2018 г. в 17:54
Интернеттегi сом

"Ирбис" школаның араласчызы чӧрiстерi уйан кiзiлер аразында иртiрген марығларда Россия Кубогына марығларда маңнаныстығ хайынды.

5 - 9 июль кӱннерiнде Саратовта Россия Кубогы синде стол теннизiнҷе марығлар ирткен. Анда 70-ҷа кiзi тиксi Россиядаң 18 регионнаң  килгеннер.

Хакасиядаң парған полған «Ирбис» спортшкорланың араласчызы Михаил Аёшин.  Ол кӱмӱс медаль алып алған, олох туста  Денис Палиннең пiрге ойында (Саратов облазы) алтын медаль алып алған.

Спортсмен тимненiзiн Ирина Мордакина холында иртче.