Хакасияның спортсменнерi спортча тiлег кӧрiмiнде медальларға турыстылар

"Кызыкульские просторы" теен спортча тiлег марығларында 200-че кiзi араласча. Килгеннер Минсуғдаң, Саяногорсктаң, Нымырттығдаң, Ағбан пилтiрiнең, Ағбаннаң, Кансктаң, Сустаң.

Салтарлары:

6 июльда

Дистанция “Выбор”

15 час читкелек хыстар:
Алина Бекетова – 1 орын
Мария Павлова – 3 орын

15 час читкелек ооллар:
Игорь Пятин – 2 орын 

Ж кизегӀ – Элита
Елена Гетт – 1 орын

7 июльда
15 час читкелек хыстар:

Алина Тохтобина – 1 орын
Мария Павлова – 2 орын

Ипчiлер:

Елена Гетт – 2 орын

10 июльда

Кросс чӱгӱрҷее - Лонг 

15 час читкелек хыстар:
Алина Бекетова - 2 орын
Мария Павлова - 3 орын

15 час читкеле ооллар: 
Виктор Власов - 2 орын

Ж кӧрiмi - Элита :
Елена Гетт - 1 орын