Чииттер тимненiстерiн узаратчалар.

Подсинее аалның стадионында мерчиктiг хоккейҷе чиит спортсменнер Евгений Тудвасов холында тимненiстерiн узаратчалар.

"Саяны-Подсинее" спорт ӧменiң В.Я. Витвицкий адынаң спорткомплексте тимненiстерi парча.