Волейболҷа сыйыхтар ойынға сығарылғаннар (сомнар, кӧрiг)

28-30 сентябрьда Хубачардағы "Колос" спортча залында республикаҷа синде марығлар 2003-2004 чылларда тӧреен оол-хыстар аразында ирткен полғаннар.

Пайрамни азылған марығларда араласханнар Хакасия Республиказының спорт министерствозының устағҷызы Виктор Струков, Ағбанның паза Хакасияның Архиепископы Ионафан, Алтай аймағының устағҷызы Татьяна Раменская, Хубачардағы аал чӧбiнiң устағҷызы Александр Мин Те Хо.

Салтарлар:

ООЛЛАР
1 орында - РДЮСШ-1 Белый Яр
2 орында - ДЮШ ПО ИВС Абакан
3 орында - РДЮСШ-2 Белый Яр

ХЫСТАР
1 орында - ЦСКА-Хакасия-1
2 орында - ЮНОСТЬ-1 Красноярск
3 орында - ЦСКА-Хакасия-2

 

Сомнарны кӧрiңер мында.