В.П.Пономаренко адынаң волейболҷа Кубок ӱчӱн марығлар

Спорт муниципалитеттерде
1 октября 2018 г. в 17:36
Интернеттегi пос сом

Регионнар аразындағы XIII-ҷi волейболҷа турнир «Кубок В.П. Пономаренко» тiп адынаң 2006-2007 чылларда тӧреен хыстар аразында полған.

Ӱс кӱн изере "Абакан" теен спорт туразының iстiнде 12 спорт ӧмезi марығласханнар, анда араласханнар Барнаул, Новоалтайск, Междуреченск, Новокузнецк, Хубачар, Хызылчар, Саяногорск паза Ағбан ӧмелерi. 

1 орында – Хызылчар, Юность» 1

2 орында – Хызылчар, «Енисей»

3 орында – Ағбан.