Ағбандағы чиит теелбекчiннер – Хызылчарда чиңiсчiлер

Хызылчарда теелбектӀг спорт кӧрiмiнҷе "Кубок Локомотива - 2018" теен марығлар ирткеннер.

Килген араласчылар: Хызылчар, Ачинск, Лесосибирск, Абакана. Ағбан прай 5 пара полғаннар.

2011 чылларда тӧрееннер паза кiчiглерi:

1 орында – Егор Чернов паза Малика Губорчук

2 орында – Кирилл Федотов паза Полина Демидюк

3 орында – Артём Паршиков паза Елизавета Лыжина 

2012 чылларда тӧрееннер: 

1 орында – Артем Паршиков паза Елизавета Лыжина

3 орында – Иван Копылов паза Дарья Чирятьева 

Олғаннарны тимнеп апарча Роман паза Ирина Федотовы.