"Хазых кӱнi" - техникум ӧмезi - спортча туризмнiң чиңiсчiзi

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
2 октября 2018 г. в 17:03
Интернеттегi пос сом

Ирткен тынағ кӱннерiнде Ағбандағы тынағ паза культураҷа паркында город чуртағҷылары аразында туризм кӱнiне чарыдылған марығлар ирткеннер.

Толдыразынаң материалларны кӧрiңер пу страницада.