ЦСКА «Реал»-ны чиңiп алды чемпионнар лигазында.

Спорт Россияда паза тилекейде
3 октября 2018 г. в 16:18
Интернеттегi пос сом

ЦСКА "Реалны" утып алды Никола Влачиштың сылтаанда: тоғазығның 2-ҷi минутазында ол гол кирiбiсче.

Ойын хайди парғанынаңар хығырыңар изере страницада.