"Саяны" спорт ӧмезi тимненiзiнеңер "Радио России"-де тыңнап аларға чарир.

Ӧменiң ӧӧн тимнегҷiзi Евгений Ерахтин, арачылағҷы Иван Касаткин паза хаалға хадағҷызы Сергей Саблин "Радио России" корреспондентiнiң сурығларына нандырғаннар.