Михайло Волков адынаң меспектiг хоккейҷе турнирiнiң календарьы

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
5 октября 2018 г. в 14:49
Интернеттегi пос сом

9 октябрьда Кемеровадағы "Химик" тiк чабых стадионда меспектiг хоккейҷе кибiрлiг турнир пасталар.

Хайдағ ойыннар ноо изере поларынаңар хығырыңар пу страницада.