Ағбан синдегi стол теннизi марығларының чиңiсчiзi пiлдiрт парды.

Спорт муниципалитеттерде
8 октября 2018 г. в 16:32
Интернеттегi пос сом

6-7 октябрьда Ағбандағы «Спортча Пайзаң туразында» 2007 чылда тӧреен улус аразында Ағбанҷа синде стол теннизiнҷе марығлар ирткен.

Араласчылар саны 100-че кiзее читкен.

Салтарлары:

1 орында - Роман Бубенок (тренер Дина Кириченко)

2 орында - Виктор Филипюк (тренер Анастасия Яблонская)

3 орында - Вадим Киселев (тренер Анастасия Кышпанакова)

 

1 орында - Оксана Юношева (тренер Дина Кириченко)

2 орында - Мария Горбунова (тренер Дина Кириченко)

3 орында - Екатерна Кременецкая (тренеры Олег паза Светлана Сюркаевтер)