Тиксi Россиядағы кӱрес марығларында пiстiңнер алтын паза кӱмӱс ағылдылар

Спорт Хакасияда
8 октября 2018 г. в 16:38
Интернеттегi пос сом

4-7 октябрь кӱннерiнде Татарстанда Россияҷа синде хур кӱреезинҷе марығлар ирткен. Хакасиядаң андар В.И. Чарковтың адынаң Олимпче тимнег училищенiң ӱгренҷiлерi парғаннар.

Салтарлар.

Ипчiлер.. Кӧдiрiмi  76 кг

1 орында – Дина Гизатуллина (Челябинская область)

2 орында – Екатерина Бусова (Республика Татарстан)

3 орында – Татьяна Чернева (Волгоградская область)

3 орында – Анастасия Харитонова (Республика Хакасия)

Ипчiлер.. Кӧдiрiмi  76 кг артиинаң.

1 орында – Регина Салихова (Республика Татарстан)

2 орында – Татьяна Зырянова (Республика Хакасия)

3 орында – Римма Садикова (Республика Татарстан)

3 орында – Юлия Растоскуева (Москва)