Артем Шалганов Хакасиядаң - тилекей синiндегi дзюдо марииның чиңiсчiзi

Спорт Хакасияда
9 октября 2018 г. в 16:15
Интернеттегi пос сом

5-7 октябрь кӱннерiнде «Тюмень-дзюдо» теен олимпче тимнеглiг кiнiнде 18 час читкелек оол-хыстар аразында дзюдоҷа турнир ирткен.

Толдыразнаң мында.