Мария Трифонова Россия синдегi марығларда иң кӧрiмнiг кӱресчi адын алтын медальнаң ӧңнендiрiбiскен

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
11 октября 2018 г. в 15:48
Интернеттегi пос сом

Челябинскте тиксi Россия синде хыстар аразында боксча марығлар ирткен.

Хакасиядаң андар парғаннар Виолетта Бондаренко (тренер Дружинин Н.Ф) паза Мария Трифонова (тренер А.А. Литвинов). 

Виолетта Бондаренко 2-ҷi орынға сыххан, финалда Кемероводағы спортсменкаға чиңдiрiбiскен. 
⠀ 
Мария Трифонова алып алған пастағы орын, аны турнирнiң иң чахсы марығҷызытiп таңмалааннар.