"Саяны" меспектiг хоккей ӧмезi Михайло Волков адынаң Кубогында ӱзiнҷi чиңiзiн туттылар.

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
12 октября 2018 г. в 16:02
Интернеттегi пос сом

ӰзӀнҷi ойын кӱнiнде пiстiң ӧменең тоғыр "Кузбасс-2000" турысхан.

Пу чииттернiң ӧмезi позының ойын кизегiнде уттырыс пiлбеен полғаннар.

Толдыразынаң хығырыңар мында.