Чиит хоккеисттер аразында нанҷыластығ тоғазығ

Ағбанда "ЦСКА" спортча туразында 2007-2008 чылларда тӧреен палалар аразында хоккейҷе марығлар ирткен.

Толдыразынаң кӧрерге мында.