Россия радиозы: Тӧӧ спорт кiнiнзер Россияның санаҷылар ӧмезi килдi.

"Планета спорта" теен программа "Тӧӧ" теен кiнiнеңер идiл парған.

Тиксi Россиядағы син марығларына анда Россияның спорт ӧме араласчылары тимненче.

Толдыразынаң хығырыңар мында.