Россияның гандболҷа спорт ӧмезi Европа марығларында 2-ҷi орында.

Спорт Россияда паза тилекейде
18 декабря 2018 г. в 17:11
Интернеттегi сом

Россияның гандболҷа спорт ӧмезi ипчiлер аразындағы финал марығларында Франция ӧмезiне 21:24 саннаң уттыр салған.

Марығ хайди ирткенiнеңер хығырып алыңар пу страницада.