Ағбандағы пӱдіріглер кӧрімі пос оңдайынҷа иптіг полар

Ағбанда хол-азах полызиинаң кӱрес залының тура тӧзі салылды.

Ол хынығ пӱдірігдеңер хығырарға мында.