Панова Монтеррее городта иртчеткен сыныхтағлығ турнирде финалға сыхты.

Спорт Россияда паза тилекейде
1 апреля 2019 г. в 17:05
Интернеттегi сом

Россия ӱчӱн турысчатхан Александра Панова чарым финалда америка хызын Эйжу Мухаммадтi уттып алған.

Амды аннаң тоғыр ойнир Хироко Кувата - Мию Като матчтың чиңiсчiзi.

(Мексика, Монтеррей)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Ахчанаң сыйыхтығ фонды 226 750 доллар 

Азых корт, хард

Квалификация синi - чарым финал 

Александра Панова (Россия) - Эйжу Мухаммад (США) - 1:6, 6:3, 6:3