«Саяны-Подсинее» ӧме футболҷа олғаннар фестивальында араластылар.

30 апрель паза 5 май кӱннерiнде Харатастағы "Сибиряк" стадионында олғаннар аразындағы кибiрлiг футболҷа "Надежда" тiп фестиваль ирткен.

2011 чылда тӧреен палалар ойнааннар.

Толдыразынаң хығырығар мында.