"Россия - спортивная держава" форумны удаа иртiрерге кирек тiп чӧптеен В.Путин

Спорт Россияда паза тилекейде
14 мая 2019 г. в 17:28
Интернеттегi сом

Россия хазнаның президентi Владимир Путин "Россия - спортивная держава" теен форумны чыл сай иртiр турарға тiп чарлағ пирген

Ӧнетiн чарадығлығ пiчiк правоҷа сайтында понедельникте чарыхха сығарылган.

Толдыразынаң мында.