Республика синдегi Спартакиада алтыннары техникум холында

Харатастағы "Шахтёр" стадионда тоғыс профессияларына ӱгретчеткен ӱгредiглiг организациялар аразында марығлар ирткен.

Пiр чыл изере оолларның 11ӧмезi паза хыстарның 13 командазы аймах-пасха спорт кӧрiмнерiнҷе марығ иткеннер: баскетбол, волейбол, стол теннизiнҷе, кiчiг футбол...

Толдыразынаң хығырыңар мында.