"Саянский мяч - 2019" тiп марығда алғымни тимнеглiг спортшкола чиңдi

Саяногорскта 2 июньда волейболҷа кибiрлiг турнир ирткен.

Араласчылар санында  Ағбан, Хубачар, Пии паза Саяногорск ӧмелерi полғаннар.

САЛТАРЛАР:

1 орында – Саяногорск-КСШ

2 орында – Белый Яр

3 орында – Бея